top of page

Współpraca w realizacji projektu pt. Warmia - wyjątkowe miejsce na ziemi w ramach współpracy eTwinni


W roku szkolnym 2016/2017r klasa IIe realizować będzie wspólnie z Zespołem Szkół w Lubominie projekt edukacyjny pt. Warmia - wyjątkowe miejsce na ziemi w ramach współpracy eTwinning. Realizacja będzie polegała na wymianie informacji, zdjęć, filmów, plakatów dotyczących naszego regionu, tańców, tradycji kulinarnych, tradycji związanych ze świętami i śpiewu. Na etapie szkoły podstawowej celem wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności szkolnej,środowiska lokalnego, regionu i kraju. Najważniejszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak : rodzina, środowiska lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot określone obowiązki.

Przemysław Żuchowski

Search By Tags
bottom of page