top of page

Spotkanie uczniów klas IV-VI z Panią Małgorzatą Demianiuk- Aspirantem Sztabowym Komendy Miejskiej Po

Kolejnym etapem projektu: "Jestem miły i kulturalny" realizowanego w naszej szkole w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna Szkoła" było spotkanie uczniów klas IV-VI z Panią Małgorzatą Demianiuk- Aspirantem Sztabowym Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Na spotkaniu Pani Aspirant poruszyła wiele ważnych zagadnień:

-bezpieczne i kulturalne zachowania rówieśników wobec siebie,

-kultura osobista w różnych sytuacjach,

-bezpieczeństwo na drodze w okresie jesienno-zimowym,

-ostrożność w nawiązywaniu znajomości przez internet,

-udzielanie pomocy na ulicy osobom obcym,

- zakaz używania środków odurzających w szczególności papierosów i innych podejrzanych substancji przez dzieci, jak reagować gdy ktoś ma w otoczeniu,

- konsekwencje nieprzestrzegania prawa przez uczniów,

- zachowanie się wobec zagrożenia przez psa.

Marta Sadowska

Search By Tags
bottom of page