top of page

Szkolenie nauczycieli z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dnia 26.10.2016r w Szkole Podstawowej w Barczewie, w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli odbyło się szkolenie dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyli w nim nauczyciele klas 0-VI.Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza to część teoretyczna w postaci wykładu na temat ogólnych zasad postępowania w nagłych przypadkach.. Druga natomiast to część praktyczna, podczas której wszyscy nauczyciele, pod czujnym okiem organizatorów szkolenia, mieli możliwość praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy na tzw. „fantomach”. W ocenie nauczycieli szkolenie było bardzo owocne i kształcące.


Zespół do spraw

doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Search By Tags
bottom of page