top of page

Sprzątanie świata.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

23 września 2016 r.

„Podaj dalej... drugie życie odpadów”

W piątek 23 września 2016 r. uczestniczyliśmy w międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”, w tym roku pod hasłem „Podaj dalej... drugie życie odpadów”.

Organizatorzy akcji chcieli zwrócić naszą uwagę na to, że część odpadów można wykorzystać w inny sposób, zmienić ich przeznaczenie i użyć je powtórnie, można z nich coś jeszcze zrobić. W niektórych klasach przeprowadzono zajęcia - dzieci wykonywały zabawki z materiałów odpadowych. ( Dzieci biorą udział w szkolnym konkursie na najciekawszą zabawkę wykonaną z odpadów, konkurs trwa do końca września). Uczniowie naszej szkoły od zerówki po szóstoklasistów razem z nauczycielami wyruszyli w różne zakątki Barczewa, aby posprzątać świat ze śmieci. Zebrane odpady zostały włożone do worków i ustawione przy miejskich śmietnikach. Współpracowaliśmy z Urzędem Miasta Barczewa oraz służbą komunalną, służby miejskie po zakończonym sprzątaniu zabrały odpady z miejsc zbiórki.

Dzięki tej akcji „nasz świat” stał się czystszy, a nasze myślenie bardziej twórcze i kreatywne w wykorzystaniu tego, co już zdawałoby się niepotrzebne.

„Pragnę wyrazić uznanie, dodać otuchy i podziękować wszystkim, którzy angażują się na rzecz ochrony naszego wspólnego domu.”

Papież Franciszek, Encyklika „Laudato si”

Koordynator akcji: Jerzy Gugołek

Search By Tags
bottom of page