top of page

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Ogromny zaszczyt spotkał Szkołę Podstawową nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, która 1 września stała się gospodarzem wojewódzkiej inauguracji nowego roku szkolnego.

Spotkanie w szkole poprzedziła uroczysta msza święta sprawowana w Kościele świętej Anny w Barczewie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, koadiutora diecezji warmińskiej. Następnie na dziedzińcu barczewskiej podstawówki zebrali się zaproszeni goście, uczniowie i ich rodzice, aby odśpiewać hymn „O Warmio moja miła” oraz złożyć kwiaty pod pomnikiem Feliksa Nowowiejskiego.

Na inaugurację przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe, związkowcy oraz poczty sztandarowe szkół powiatu olsztyńskiego. Swą obecnością uroczystość uświetnili m.in. Pani Lidia Staroń Senator RP, Pani Anna Wasilewska Poseł RP, Pan Jerzy Gosiewski Poseł RP, Pan Janusz Cichoń Poseł RP, Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko - Mazurski, Pan Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, Pan Marcin Andrzej Kuchciński Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zebranych powitała Jolanta Pastuszenko Dyrektor szkoły oraz Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski. Szczególnie serdeczne słowa popłynęły do uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych oraz ich rodziców. Dyrektor Pastuszenko zapewniła obecnych, że w tej szkole każdy uczeń nie tylko zdobywa wiedzę i umiejętności będące podstawą do dalszego kształcenia, ale także ma możliwość rozwijania talentów i zainteresowań oraz nabywania kompetencji społecznych. Wyraziła również nadzieję, że pierwszoklasiści, wpatrując się w postać patrona szkoły, będą kochać swoją ojczyznę i wyrosną na dobrych i honorowych ludzi.

Wojewoda Artur Chojecki także zwrócił się do dzieci rozpoczynających naukę w szkole, podkreślił, że wchodzą w bardzo ważny etap swego młodego życia i to od nich zależy, ile zaczerpną ze skarbnicy wiedzy.

Kurator Krzysztof Marek Nowacki w swoim przemówieniu podkreślił, że oto tu w Barczewie inauguruje nowy rok szkolny dla prawie 190 tysięcy uczniów z Warmii i Mazur, odniósł się także do faktów z bohaterskiej historii naszego kraju i wskazywał sylwetki bojowników o wolność Polski jako wzorce godne naśladowania.

W szkole noszącej imię kompozytora „Roty”, a także w roku ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Feliksa Nowowiejskiego nie mogło zabraknąć odniesień do tej wspaniałej postaci. Uczniowie klasy trzeciej przygotowani przez swoją nauczycielkę Bogumiłę Lisowską zaprezentowali spektakl „Mały Feluś wyrusza w świat”, który przybliżył życie i twórczość Nowowiejskiego, a uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach z filią w Barczewie muzycznie uświetnili to spotkanie.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w jakikolwiek sposób w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej doniosłej uroczystości. Jesteśmy przekonani, że godnie pełniliśmy honory gospodarzy i reprezentowaliśmy gminę Barczewo oraz promowaliśmy nasze miasto i postać wielkiego Warmiaka rodem z Barczewa – Feliksa Nowowiejskiego.


Danuta Gnatowska

Search By Tags
bottom of page