top of page

Zabytki Barczewa.

Projekt „Zabytki Barczewa i okolic” realizowany był przez uczniów klas szóstych w ramach lekcji matematyki. Celem projektu było lepsze przyswojenie wiedzy na temat brył i skali oraz poznanie architektury i historii miasta Barczewa. Uczniowie w grupach w ciągu dwóch miesięcy mieli za zadanie przygotować z własnoręcznie wykonanych brył model wybranego przez siebie zabytku.

Sami musieli dokonać pomiarów, zamiany jednostek długości w odpowiedniej skali, dokładnie narysować siatki brył oraz starannie je skleić. W trakcie pracy mogli liczyć na wskazówki i pomoc nauczyciela matematyki – p. Bartosza Pianowskiego.

Cel projektu został osiągnięty a budowa makiet zabytków Barczewa przyniosła dzieciom wiele radości i satysfakcji oraz nauczyła współdziałania w grupie.


Zapraszamy do podziwiania efektów naszej pracy w bibliotece szkolnej.

Bartek Pianowski

Search By Tags
bottom of page