Podziękowania darczyńcom.


DZIĘKUJEMY NASZYM DARCZYŃCOM ZA WSPARCIE SZKOLNEJ ŚWIETLICY. TO DZIĘKI ICH DOBRYM SERCOM MOŻEMY ROZWIJAĆ SWOJE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNE.

Search By Tags