top of page

Podziękowania

W roku szkolnym 2015/2016

dzięki hojności

Natalii Pietraś

Weroniki Słoty

Eryka Mędrka

Andrzeja Romanika,

biblioteka szkolna wzbogaciła księgozbiór o nowe pozycje książkowe.

Serdecznie dziękujemy!!!!!

Search By Tags
bottom of page