top of page

XV Gminny Konkurs Ekologiczny

Jak co roku, w naszej szkole 27. 04.2016r. odbył się już XV Gminny Konkurs Ekologiczny. Celem konkursu jest integracja młodzieży ze szkół podstawowych w obrębie gminy Barczewo oraz zainteresowanie problemami ekologicznymi naszego środowiska. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów z klas IV- VI ze szkół podstawowych z Bartołt Wielkich, Łęgajn, Ramsowa i Barczewa. Uczniowie pisali test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o tematyce przyrodniczo - ekologicznej. Prace konkursu oceniła komisja w składzie: Zofia Głowińska , Mirosława Werbowy i Andrzej Sawicki. Nagrody i dyplomy laureatom wręczyła Dyrektor Jolanta Pastuszenko.

Laureatami Gminnego Konkursu Ekologicznego zostali:


I miejsce - Patryk Goworek – kl.IV b S.P. Barczewo II miejsce - Antoni Minko kl. Va S.P. Łęgajny

III miejsce - Dawid Stefański kl. VI S.P. Bartołty Wielkie

Wyróżnienie:

Nina Kondrusik - kl. VI a S.P. Barczewo

Tatiana Jabłońska - kl. Ve S.P. Barczewo

Jakub Mikołajczyk – kl. Vb S.P. Łęgajn

Gratulacje!


Nagrody książkowe i rzeczowe zostały pozyskane przez Zofię Głowińską z Wydziału Informacji Turystycznej Urzędu Miasta w Barczewie, od Pani Anny Gędas, Alicji Szarzyńskiej z Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz od Straży Leśnej w Wipsowie.

Paczki ze słodyczami i napojem przekazane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, którego Prezesem jest Danuta Zielonka otrzymał każdy uczestnik konkursu. Pani Anita Januszewska obdarowała dzieci jabłkami.


Dziękuję wszystkim Darczyńcom w imieniu dzieci i własnym.


Zofia GłowińskaSearch By Tags
bottom of page