top of page

Szkolny Konkurs Ekologiczny

Szkolny Konkurs Ekologiczny odbył się dnia 22.04.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie. Uczestniczyło w nim 43 uczniów

z klas IV – VI. Został zorganizowany przez nauczycielki przyrody Zofię Głowińską i Anitę Januszewską.

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy ekologicznej, kształtowanie szacunku dla środowiska oraz postaw proekologicznych wśród młodzieży. Uczniowie pisali test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o treści przyrodniczo – ekologicznej. Sześcioro uczniów z najwyższymi wynikami zakwalifikowało się do udziału w XV Gminnym Konkursie Ekologicznym.

Laureaci Szkolnego Konkursu Ekologicznego

I miejsce - Patryk Goworek – kl.IV b

II miejsce - Nina Kondrusik - kl. VI a

III miejsce – Kamila Bronakowska – kl. Vd

III miejsce – Maciej Bonus - kl. VI c

III miejsce – Kinga Kaczmarczyk – kl. IV a

Uczniowie zakwalifikowali się do XV Gminnego Konkursu Ekologicznego, który odbył się 27.04.2016 r w naszej szkole.

Nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej ufundowane zostały przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej i Wydział Informacji Turystycznej Urzędu Miasta w Barczewie .

Zofia Głowińska

Search By Tags
bottom of page