top of page

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 29.04.2016r. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie odbyły się uroczyste apele z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Każdy apel rozpoczynany był odśpiewaniem hymnu państwowego przy udziale pocztu sztandarowego. Uczniowie naszej szkoły obejrzeli także montaż słowno – muzyczny,zaprezentowany przez szkolny zespół wokalny oraz recytatorów. Uczennice przedstawiły nam wiersze oraz pieśni o charakterze patriotycznym, przybliżając okoliczności uchwalenia konstytucji majowej.

Spektakl przygotowały – Liliana Połowianiuk oraz Elżbieta Leszczyńska.

źródło: Elżbieta Leszczyńska

Search By Tags
bottom of page