top of page

REALIZUJEMY PROJEKT – SZKOŁA WSPÓŁPRACY

W ramach różnorodnych działań składających się na projekt „Szkoła współpracy” rodzice, uczniowie wraz z wychowawczynią

kl. I a , postanowili ukwiecić fragment terenu szkoły przy bramie wjazdowej.

W poniedziałek, 11 kwietnia przystąpiliśmy do pracy. Dzieci usunęły z gazonów wyschnięte rośliny.

Potem zaczęliśmy napełniać gazony ziemią i przynieśliśmy bratki.

Każdy chciał posadzić swojego bratka.

Trwały rozmowy i dyskusje, jakie kolory bratków wybrać.

A może, jednak niebieskie? - zastanawiają się Wiktoria z Amelką.

Po sadzeniu należy posprzątać. Gabryś zaczął pierwszy…

Malwinka z Kubą świetnie sobie poradzili ze sprzątaniem i dużą miotłą.

A oto efekt końcowy naszej wspólnej pracy i współpracy. Zrobiło się przy naszej szkole kolorowo i wesoło!

Marzena Pawlik

Search By Tags
bottom of page