top of page

Konferencja SzPZ


Dzielenie się wiedzą.....

Po otrzymaniu Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nie stoimy w miejscu. Czynnie uczestniczymy w konferencjach i szkoleniach SZPZ. Po raz kolejny dzieliliśmy się swoją widzą i umiejętnościami na temat zadań wynikających z procedur uzyskania Krajowego Certyfikatu SzPZ . Tym razem w Gimnazjum Nr 7 im, Ignacego Krasickiego w Olsztynie. Ale nie tylko udzielaliśmy wskazówek, również sami skorzystaliśmy z wiedzy przybyłych gości pani wizytator Anny Zdaniukiewicz, pani wizytator Anety Dubielewskiej, pana wizytatora Łukasza Koguta oraz ponad pięćdziesięciu przedstawicieli szkół, które realizują program Szkoła Promująca Zdrowie. Tematy odbytego szkolenia to: :W drodze do krajowego certyfikatu", "Europejski kodeks walki z rakiem" oraz nowe procedury, badania, przygotowanie wniosku oraz doskonalenie umiejętności planowania według nowego modelu Szkół Promujących Zdrowie.


Lider zespołu do spraw bezpieczeństwa

i promocji zdrowia Marta Sadowska

Search By Tags
bottom of page