top of page

Wieczornica z okazji 70 lecia Szkoły Podstawowej nr 1

70 Jubileusz Szkoły Podstawowej w Barczewie.


12 lutego 2016 roku w sali sportowej barczewskiej podstawówki odbyła się Wieczornica o charakterze historyczno – wspomnieniowym z okazji siedemdziesiątych urodzin Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.


Po uroczystym otwarciu i powitaniu gości, wprowadzono sztandar szkoły, a następnie głos zabrała dyrektor Jolanta Pastuszenko, która przypomniała, że przez ostatnie 70 lat mury tej szkoły opuściło tysiące absolwentów. Część z nich dziś przyprowadza tu swoje dzieci, wnuki, a nawet prawnuki. Absolwentami szkoły są w większości mieszkańcy Barczewa. Lludzie dobrzy, serdeczni i mili. Ludzie wielkiego serca, którzy tworzą wspólnotę naszego miasta. Dyrektor Pastuszenko podkreśliła znaczenie dorobku minionych pokoleń i odczytała nazwiska swoich poprzedników – dyrektorów szkoły podstawowej w Barczewie.

Część artystyczną rozpoczął występ barczewskiego chóru Moderato, który tworzą m.in. absolwenci, byli i obecni nauczyciele naszej szkoły. Następnym punktem programu była prezentacja multimedialna dorobku szkoły na przestrzeni lat, począwszy od czerwca 1945 roku, aż do chwili obecnej, przygotowana i zaprezentowana przez uczniów szkoły. Była to wzruszająca podróż sentymentalna. Po rysie historycznym prezentowali się drugoklasiści w przedstawieniu o życiu Feliksa Nowowiejskiego oraz laureaci III Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Uroczystość zamknął występ chóru Bel Canto, prowadzonego przez barczewianina dr. Jana Połowianiuka.

W przygotowanie wieczornicy z dużym zaangażowaniem włączyli się wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Szczególne podziękowania składamy chórowi Moderato i pani Danucie Nowakowskiej, chórowi Bel Canto i panu Janowi Połowianiukowi a także pani Jadwidze Gwieździe– Szmit. Izabeli Tereszko, Annie Jakończuk i prowadzącym wieczornicę: pani Lilianie Połowianiuk i panu Januszowi Kocowi oraz rodzicom uczniów, którzy przygotowali poczęstunek.
Danuta Gnatowska

Search By Tags
bottom of page