top of page

Konkurs plastyczny z okazji 70-lecia szkoły.

Krótka prezentacja prac plastycznych i gazetek ściennych o Feliksie Nowowiejskim, związana z konkursami, które odbyły się w naszej szkole z okazji 70-lecia szkoły.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page