top of page

Powiatowy Przegląd Grup Kolędujących Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie

Dnia 4 grudnia 2015 uczniowie klasy Ib i Id wzięli udział w XXI Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędujących organizowanym przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie. Na wstępie młodzi aktorzy wprowadzili zgromadzonych w zimowy nastrój przedstawiając układ choreograficzny do utworu A. Vivaldiego „Zima”, następnie przedstawili historię narodzenia Jezusa. Dzieci grały role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, trzech króli przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że można było odczuć magię zbliżających się świąt. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie na publiczności. Ponadto dzieci zaprezentowały się w swoim własnym środowisku, miały możliwość uczestniczenia w kultywowaniu tradycji, a także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Była to piękna uroczystość. Na zakończenie dzieci złożyły wszystkim zgromadzonym świąteczne życzenia. Występ został nagrodzony wyróżnieniem od jury i gromkimi brawami zgromadzonych rodziców.

Bożena Czech

Search By Tags
bottom of page