top of page

Projekt „Profilaktyka uzależnień" – sposób na niepożądane zachowania”.

8 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców w ramach projektu „Profilaktyka uzależnień – sposób na niepożądane zachowania”:

1. Warsztaty profilaktyczne dotyczące agresji słownej i agresji fizycznej, w których wzięli udział uczniowie klas: III b, III c, III d, V b, V d i V e.

2. Szkolenie dla nauczycieli na temat: Praca z uczniem trudnym – czyli różne odcienie wychowania.

3. Szkolenie dla rodziców na temat: Zagrożenia związane z zażywaniem przez dzieci substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, dopalacze) oraz zagrożenia wynikające z nadmiernego korzystania z nowoczesnych technologii.

Wszystkie zajęcia poprowadziła pani psycholog Agnieszka Konc reprezentująca Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.

Ww. projekt realizowany był w ramach zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Barczewie. Prowadzenie działalności profilaktycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie jest jednym z priorytetów szkoły. Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest też jednym ze sposobów reagowania na zjawiska, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane.

Dlatego też głównym celem realizacji ww. działań była profilaktyka szeroko pojętych uzależnień (uzależnienie od komputera, Internetu i innych mediów oraz środków psychoaktywnych).

Lider zespołu ds. doskonalenia nauczycieli

Anita Januszewska

Search By Tags
bottom of page