top of page

Spotkanie Bożonarodzeniowe 11.12.2015r


Spotkanie Bożonarodzeniowe w Szkole Podstawowej nr 1w Barczewie.


Spotkania bożonarodzeniowe stały się już tradycją naszej szkoły.11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie odbyło się spotkanie zorganizowane tradycyjnie we współpracy szkoły z rodzicami uczniów. Podczas uroczystości uczniowie przedstawiali jasełka, śpiewali kolędy, zaprezentowali grę na instrumentach muzycznych, popisy taneczne. Występy uczniów zostały przygotowane przy udziale nauczycieli naszej szkoły, instruktorów z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, Centrum Tańca Wasilewski – Felska, Powiatowej Szkoły Muzycznej oddział w Barczewie. Popisom uczniów towarzyszył świąteczny kiermasz. Każda klasa wystawiała stoiska, na których można było znaleźć własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne, stroiki, przetwory własnej roboty, serwetki, pocztówki, a także przeróżne figurki. Część artystyczną imprezy szkolnej poprowadził pan Jerzy Gugołek, natomiast pani Beata Dąbrowska promowała stoisko sponsorów. Oboje koordynowali prace związane z przygotowaniem całości imprezy.

Uroczystość naszą zaszczycili swoją obecnością: pan Lech Jan Nitkowski – burmistrz Barczewa, pan Dariusz Jasiński – zastępca burmistrza oraz pan Andrzej Maciejewski - przewodniczący Rady Miejskiej, Hanna Chyżyńska - Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie oraz inni zacni goście; dyrektorzy placówek, przedstawiciele przedsiębiorstw, rodzice uczniów, ciocie, wujkowie, babcie, dziadkowie, absolwenci, itd. którym tradycyjnie pani Jolanta Pastuszenko - dyrektor naszej szkoły - złożyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Spotkanie w naszej szkole zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, rodziców, instytucji współpracujących, a także sponsorów. Dziękujemy wszystkim, a w szczególności:


- Zalesie Mazury Active SPA,

- Metalowa Spółdzielnia Inwalidów w Barczewie

- Primavera Furniture Robert Hestkowski

 • EV-Dam

 • Fabryka Barw

 • Avanti

 • Tomasz i Paweł Komorowscy

 • JUMI,

 • JUMAR,

 • Piotr Nowakowski,

 • ABER,

 • Płochocki Radosław

 • Anko

 • Sport Fashion

 • Pani Dorota Chodorowska

 • FHU Kamizi Kamila Iwanowicz


Spotkanie Bożonarodzeniowe, jak co roku, pozwoliło nam na wspólną zabawę w świątecznej atmosferze. Dzięki licznemu przybyciu zaproszonych gości – naszej szkole udało się zebrać kwotę 6590,67złotych. Kwota ta zostanie przekazana na leczenie absolwenta naszej szkoły – Kacpra Hajduka, ucznia gimnazjum w Barczewie.


źródło: Elżbieta Leszczyńska

Search By Tags
bottom of page