top of page

Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w Szkole Podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie po raz pierwszy otrzymała Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie w 2008 roku. W 2015 roku ponownie został szkole przyznany Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Jest to potwierdzenie ustawicznych działań prowadzonych w szkole na rzecz szeroko pojętej promocji zdrowia.

W swoich działaniach zapewniamy bezpieczny i przyjazny klimat szkoły sprzyjający zdrowiu. Wspieramy uczniów w ich rozwoju fizycznym i emocjonalnym, tak, aby mieli poczucie osiągnięcia sukcesu. Szkoła prowadzi edukację zdrowotną na różnych płaszczyznach; począwszy od bezpieczeństwa, po dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny, higienę oraz zdrowy tryb życia w tym odżywianie. Dlatego też postanowiliśmy przystąpić do kampanii Fundacji Dobre Życie Tydzień Dobrego Chleba i zdrowego stylu życia w szkole. Od 16.10.2015 roku do 23.10.2015 roku zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy następujące zadania:


16-22.10.2015 - II śniadanie z chlebem na zakwasie, zorganizowane na lekcjach wychowawczych.


Uczniowie przynieśli chleby upieczone przez rodziców, powidła zrobione w domu i własnej produkcji masło. Wspólnie zrobili i zjedli kanapki podczas drugiego śniadania.

  1. 19-20.10.2015 - Pieczenie chleba na zakwasie w klasach III połączone z degustacją.

  2. 21-22.10 2015 - Degustacja chleba i rozdawanie ulotek z przepisami upieczonych chlebów przez Samorząd Uczniowski na dwóch długich przerwach.

  3. 19-23.10.2015 - Szkolny Omnibus- zaplanowanie zadań na ten tydzień o tematyce wypieku chleba.

  4. 21.10.2015 i 22.10.2015 - Zajęcia z dziećmi z sąsiedniego Przedszkola w Barczewie „Skąd, na stole smaczny chlebek?” w bibliotece szkolnej.

  5. 16.10.2015 - Przygotowanie gazetek przez bibliotekę i świetlicę szkolną na temat chleba.


Akcją promującą zdrowe odżywianie kierował koordynator do spraw bezpieczeństwa i promocji zdrowia Marta Sadowska we współpracy z rodzicami i nauczycielami.


Marta Sadowska


Search By Tags
bottom of page