top of page

Zakończenie roku szkolnego 2014/15

Ostatnim akcentem kończącego się roku szkolnego była dzisiejsza uroczystość. Tradycyjnie pożegnały go najpierw klasy I-III, a później kl IV-VI. Na obu apelach zaproszeni goście życzyli uczniom miłego i bezpiecznego wypoczynku. Klasy VI przekazały Sztandar Szkoły młodszym kolegom, a absolwenci z najwyższą średnią ocen otrzymali listy gratulacyjne od Burmistrza wręczone przez Panią Hannę Chyżyńską - Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie. Pani Dyrektor odczytała - (wpisane do Złotych Ksiąg) - nazwiska uczniów z wysoką średnią oraz nazwiska rodziców którzy angażowali się i działali na rzecz szkoły. Również Przewodniczący Rady Rodziców wręczył uczniom nagrody za zbiórkę makulatury. Całość uświetnił występ wokalny uczennic klas VI.


Do zobaczenia po wakacjach.


Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u.


Search By Tags
bottom of page