top of page

WYNIKI OGÓLNOSZKOLNEGO KONKURSU „OMNIBUS” 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym od 1 października do 23 maja 2015 r. W konkursie wzięło udział 255 uczniów – za wszystkie zadania zdobyli 1045 pkt.

Uczniów klas IV – 107 uczniów zdobywając za zadania 380 pkt.

Uczniów klas V – 78 uczniów zdobyli – 257 pkt.

Uczniów klas VI –70 – 408 pkt.

Klasy III w bieżącym roku nie brały udziału w konkursie.

Konkurs zaplanowany był na 26 tygodni , podzielony n a osiem tematyczno- przedmiotowych edycji. Odbyło się sześć edycji (bez religii, języka polskiego). W konkursie wzięło udział 255 uczniów – za wszystkie zadania zdobyli 1045 pkt. Uczniowie w trakcie poszczególnych edycji rozwiązywali 4 – 3 zadania tygodniowo- razem 16.


Indywidualne wyniki Ogólnoszkolnego Konkursu „Omnibus” w roku szkolnym 2014/2015.

Tytuł „ Omnibusa ” roku szkolnego 2014/2015 zdobyli:

w klasach VI - KORNELIA WOJTACH - VI B – 79 PKT

w klasach V –ALEKSANDRA MIELNICZUK – V C – 15 PKT

w klasach IV – NIKOLA NIEWIEROWICZ – IV C – 14 PKT.

Zwycięskim klasom : IV c, V a i VI c Komitet Rodzicielski ufundował nagrody pieniężne, a uczniom nagrody książkowe.

W załączeniu: szczegółowe wyniki klas.

Jadwiga Gwiazda- Szmit

Search By Tags
bottom of page