top of page

Miedzynarodowy Festiwal Muzyki Chórlanej — w Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar

W ramach koncertów towarzyszących XIV Międzynorodowemu Festiwalowi Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego, dzisiaj w naszej szkole gościnnie wystąpiły chóry: "Capella Vartiensis" i Licealny Chór Kameralny "Tutt ". Oba Chóry przybyły z Zawiercia. Dziękujemy za świetny występ, który bardzo podobał się naszym uczniom.

Search By Tags
bottom of page