top of page

XVI Gminny Konkurs Ekologiczny

Jak co roku, w naszej szkole 27. 04.2015 r. odbył się już XIV Gminny Konkurs Ekologiczny. Celem konkursu jest integracja młodzieży ze szkół podstawowych w obrębie gminy Barczewo oraz zainteresowanie problemami ekologicznymi naszego środowiska. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów z klas IV- VI ze szkół podstawowych z Bartołt Wielkich, Kronowa, Łęgajn, Ramsowa i Barczewa. Uczniowie pisali test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o tematyce przyrodniczo - ekologicznej. Prace konkursu oceniła komisja w składzie: Zofia Głowińska i Mirosława Werbowy. Nagrody i dyplomy laureatom wręczyła dyrektor Jolanta Pastuszenko.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Żaneta Żokowska kl. VI a S.P. Barczewo

II miejsce - Wiktor Ciszkowski kl. VI S.P. Ramsowo

III miejsce - Jakub Mikołajczyk kl. IV S.P. Łęgajny

Wyróżnienia otrzymali uczniowie:

Maciej Bonus kl. V a S.P. Barczewo oraz Jakub Kopczyński kl. V S.P. Łęgajny

Nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej zostały zakupione z funduszy pozyskanych przez Zofię Głowińską, z Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie. Nagrody otrzymali laureaci , a także szkoły za wieloletnie uczestnictwo w tym konkursie. Słodki poczęstunek został ufundowany przez Józefa Głowińskiego.

Organizator konkursu: Zofia Głowińska

Search By Tags
bottom of page