top of page

SZKOLNA OLIMPIADA „ZDROWY STYL ŻYCIA”

W ramach Ogólnopolskiego Programu ”Trzymaj Formę” i Światowego Dnia Zdrowia, który ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wybrany problem związany ze zdrowiem publicznym 10 kwietnia 2015 roku zorganizowana została dla uczniów klas IV – VI Szkolna Olimpiada Prozdrowotna „ZDROWY STYL ŻYCIA”.

Tego dnia każda klasa brała udział (na swoim poziomie) w:

- turnieju „Rambit” (konkurencje sportowe połączone z konkursem wiedzy o zdrowym stylu życia),

- konkursie na wykonanie przekąsek pod nazwą „Łatwe, zdrowe, kolorowe”,

- prelekcji, podczas której uczniowie klasy V e zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom przedstawienie pt. „Witaminki”,


a uczniowie: Nela Adamczyk, Weronika Juszczyk VIa, Karolina Stempka, Zuzanna Węgrodzka VIb, Karolina Stempka VIb, Dominika Sielawa, Patrycja Skórecka VIc, Maciej Góralczyk, Dominik Kaczmarczyk VId, Nikola Korpal, Małgorzata Małż, Kinga Wróbel Va, Kinga Jorczyk, Klaudia Klein Vb, Paulina Budzeńska, Aleksandra Mielniczuk z klasy Vc, Wiktoria Litwin Vd, Oliwier Gędas Ve, Amelia Czapiewska, Ania Kozera IVa, Nina Komorowska, Filip Pawelczyk IVb, Julia Kempińska, Alicja Klimkiewicz IVc, Weronika Kińska, Izabela Wójcik IVd, Wiktoria Barczycka, Monika Kowalska IVf samodzielnie wykonali i przedstawili prezentację multimedialną na temat „Bezpieczeństwo żywności” „Zasady zdrowego odżywiania” .

Wszystkie klasy z bardzo dużym zaangażowaniem podchodziły do wykonywania poszczególnych zadań konkursowych.

Jury w składzie: Rambit - p. Piotr Ferenz, Jerzy Gugołek i p. Wiesława Daniluk;

Konkurs „Łatwe, zdrowe, kolorowe” - p. Krystyna Chlewińska, p. Barbara Psalke, oraz p. Barbara Nieścioruk (rodzic) po skrupulatnym zliczeniu punktów z wszystkich konkurencji wyłoniło następujących laureatów:

- Na poziomie klas IV zwyciężyła klasa IV a uzyskując łączną sumę 56 punktów.

- Na poziomie klas V zwyciężyła klasa V a uzyskując łączną sumę 55 punktów.

- Na poziomie klas VI zwyciężyła klasa VI b uzyskując łączną sumę 57 punktów.

Wyniki:

- Klasy IV

I miejsce – IV a

II miejsce – IV b

III miejsce – IV c

IV miejsce – IV d

V miejsce – IV e

- Klasy V

I miejsce – V a

II miejsce –V c

III miejsce – V b

IV miejsce – V e

V miejsce – V d

- Klasy VI

I miejsce – VI b

II miejsce – VI a

III miejsce – VI c

IV miejsce – VI d


Nagrody za miejsca I-III ufundowane przez Radę Rodziców zostały wręczone klasom podczas podsumowania Olimpiady.

Ponadto, również w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, uczniowie należący do Szkolnego Koła PCK wykonali w bud. B szkoły gazetkę ścienną nt. „Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”

Szkolną Olimpiadę „ZDROWY STYL ŻYCIA” przygotował i sprawnie przeprowadził zespół nauczycieli: Anna Zientek, Zofia Głowińska, Piotr Ferenz .

Cele Olimpiady:

- stworzenie atmosfery wspólnej zabawy,

- ukazanie uczniowi zdrowia jako najwyższej wartości, jaką dysponuje,

- przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia,

- wdrażanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania,

- kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej,

- zapoznanie z różnymi rodzajami zagrożeń zdrowia człowieka i sposobami ich eliminowania,

zostały osiągnięte.

Serdeczne podziękowania dla rodziców, którzy wzięli czynny udział w Olimpiadzie.


Opracowała: Anna Zientek

Search By Tags
bottom of page