top of page

Bezpieczny Internet

Dzień 6. lutego ogłoszono Dniem Bezpiecznego Internetu.

Nasza szkoła od ośmiu lat włącza się w ogólnopolską kampanię medialną i edukacyjną pn.:„Dziecko w Sieci” - „Cyberprzemoc”. Zainicjowana została ona w 2004 r., celem jest uświadomienie zagrożeń związanych z niebezpieczeństwami w Sieci.

10. lutego 2015 r. uczniowie klas III, IV, V, VI na zajęciach informatyki obejrzało przygotowaną przez organizację prezentacje multimedialne, projekcje, gry, przeczytało informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci internetowej pt. „Sieciaki”. Dzieci klas IV – VI w budynku B miały możliwość zapoznania się z gazetką sienną przygotowana przez bibliotekarzy dotyczącą poruszanego zagadnienia. Pani Izabela Tereszko zorganizowała konkurs pn. „Bezpieczny Internet” przeprowadzony na zajęciach informatyki przez p. A. Jakończuk sprawdzający nabytą w tym okresie wiedzę. W akcji wzięło udział ok. 300 uczniów klas IV – VI.

Maksymalną ilość punktów tj. 17/17 otrzymali uczniowie:

J. Jóźwiak kl. VC, W. Rak kl. VIA, M. Arciszewski kl. VIA, O. Hirkowska kl. VE, A. Ożga kl. VB, A. Prusia kl. VB, M. Góralczyk kl. VID, P. Skórecka kl. VIC, D. Sielawa kl. VIC.

Ilość punktów tj. 16/17 otrzymali uczniowie:

D. Gorczyca kl. VID, B, Sarwa kl. VIA, T. Domalewski VIA, H. Podgórska kl. VC, K. Moszczyński VID, K. Kępka kl. VIC, A. Symonowicz kl. VIC, N. Białecka kl. VIC, D. Nadrowska kl. VIC, B. Krupniewski kl. VI C, A. Mielniczuk kl. VC

Ilość punktów tj. 15/17 otrzymali uczniowie:

K. Żarejko kl. VIA, N. Lindeman kl. VA, M. Rybicka kl. Via, W. Marlęga kl. VIA, K. Bartczak kl. VC, Z. Stankiewicz kl. VC, P. Mućka kl. IVC, K. Michalska kl. VA, K.Wróbel KL. VA, N. Korpal kl. VA, M. Magalska kl. VIC, M. Lutarewicz kl. VID

Wyróżnieni uczniowie otrzymali pozytywna ocenę z informatyki oraz dyplom.

Organizator: Izabela Tereszko

Search By Tags
bottom of page