top of page

Czwartoklasiści z barczewskiej podstawówki reprezentują Polskę w badaniu PIRLS

W marcu 2015 roku odbywa się w Polsce trzecie od 2006 roku badanie pilotażowe PIRLS czyli międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu uczniów klas czwartych . Bierze w nim udział ponad 40 krajów z całego świata. Szkoły dobierane są do badania w wyniku losowania. W Polsce wskazano 35 szkół podstawowych, w tym Szkołę Podstawową nr 1 w Barczewie. To dla nas olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie, że możemy uczestniczyć w tak prestiżowym przedsięwzięciu. Spośród pięciu klas czwartych naszej szkoły, losowo wybrano w Kanadzie klasy IV „a” i IV „d”, łącznie 44 uczniów. Nasi czwartoklasiści przez 3 godziny czytali i wypełniali test oraz ankietę na temat swoich doświadczeń czytelniczych. Badanie to jest uznawane za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Cieszymy się, że nasi uczniowie godnie reprezentowali młodych Polaków.

Danuta Gnatowska

Search By Tags
bottom of page