top of page

Stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągniecia sportowe za pierwsze półrocze

19 lutego 2015 uczniom klas IV-VI wręczono stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągniecia sportowe za pierwsze półrocze roku szkolnego2014/2015. Zdjęcia wykonali uczniowie klas VI.

Search By Tags
bottom of page