top of page

Eksperci ds. BRD z wizytą w szkole.

W ramach projektu analitycznego Banku Światowego współpracującego z Rządem Polskim, a w szczególności z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie BRD, 5 marca 2015 r. Szkołę Podstawową nr 1 w Barczewie odwiedzili eksperci.

Celem wizyty było zebranie informacji o systemie edukacji w Polsce obejmującym przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, na podstawie praktycznych przykładów realizacji programów edukacyjnych czy projektów dotyczących nauczania BRD.

Przebywając w województwie warmińsko - mazurskim Pan Jean Pascal Assaily ekspert ds. edukacyjnych BRD z Francji razem z Panami Radosławem Czapskim koordynatorem Banku Światowego ds. transportu i infrastruktury oraz Krzysztofem Piskorzem odwiedzili Szkołę Podstawową nr 1 w Barczewie z uwagi na to, że jako jedna z niewielu w województwie warmińsko – mazurskim posiada Centrum BRD i realizuje edukację bezpieczeństwa ruchu drogowego w szerokim zakresie. Mogli zobaczyć przykłady zajęć, materiały dydaktyczne i inne pomoce wykorzystywane w szkole.

W ramach wizyty goście obejrzeli zajęcia świetlicowe klas I-III z wykorzystaniem „Autochodzika”, prowadzone przez panią Joannę Ferenz, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzone przez panią Martę Sadowską oraz zajęcia z jazdy sprawnościowej na rowerze, prowadzone przez pana Adama Zmyślonego. Na podsumowanie pani Jolanta Pastuszenko - dyrektor szkoły zapoznała gości z dotychczasową pracą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zaprezentowała informacje zawarte na stronie szkoły w zakładce Centrum BRD.

Wizyta w szkole posłuży min. do diagnozy systemu edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zaproponowania ogólnego planu działań, dotyczącego rozwoju edukacji w tym zakresie oraz wdrożenia realizacji Programu Poprawy BRD w Polsce do roku 2020.

Jolanta Pastuszenko

DSC_1397.JPG
DSC_1395.JPG
DSC_1394.JPG
DSC_1399.JPG
DSC_1407.JPG
DSC_1405.JPG

Search By Tags
bottom of page