top of page

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Porozumienie w sprawie organizacji Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Po raz trzeci w naszej szkole odbędzie się Powiatowy Turniej BRD. W tym roku działania szkoły w tym zakresie będzie wspierać Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie. Toteż 18 lutego podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie, a naszym Stowarzyszeniem w sprawie organizacji Powiatowego Turnieju BRD, który odbędzie się 30 kwietnia 2015 r.

Będą w nim uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu olsztyńskiego. Uczniowie sprawdzą swoją wiedzę teoretyczną poprzez rozwiązywanie testów, umiejętność jazdy rowerem na placu manewrowym i torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Laureaci wezmą udział w turnieju wojewódzkim, a być może później ogólnopolskim. Będziemy trzymać kciuki za uczniów naszej szkoły, którzy wcześniej zdobyli II i III miejsce.

Głównym organizatorem turnieju jest Polski Związek Motorowy oraz Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi. Koordynatorem turnieju na terenie województwa warmińsko - mazurskiego jest WORD w Olsztynie.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Organizacja turnieju w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie jest możliwa dzięki zapałowi nauczycieli uczących w tej szkole, a także zaangażowaniu rodziców uczniów oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.

Jolanta Pastuszenko

brd3.JPG

Search By Tags
bottom of page