top of page

Kto ma ochotę na tablet?

Wraz z wydawnictwem GWO zapraszam do udziału w konkursie na uczniowski projekt badawczy z matematyki.

Kogo zapraszamy?

Wszystkich uczniów klas 5 naszej szkoły.

Co zrobić, żeby wziąć udział?

Obejrzeć filmy z cyklu Matematyka na faktach zamieszczone w multipodręcznikach M+ dla 4 lub 5 klasy szkoły podstawowej.

Opracować wybrany projekt badawczy z kart pracy dołączonych do filmów i przynieść do sali nr 10. Projekt zostanie wysłany przez szkołę pod adres wydawnictwa GWO.

Komu wręczymy tablety?

Autorom najciekawszych projektów. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch turach, w zależności od terminu ich przesłania do Wydawnictwa:

a) w ramach I tury − prace nadesłane od 1 grudnia do 30 stycznia 2015 r.,

b) w ramach II tury − prace nadesłane od 2 lutego do 31 marca 2015 r.

Co będzie oceniane?

Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

a) nieszablonowy pomysł na realizację tematu pracy badawczej,

b) trudność realizacji pomysłu na pracę badawczą, wielość wykorzystanych źródeł danych,

c) sposób zbierania materiałów do badań i dociekliwość w działaniu,

d) czytelność i kreatywność w sposobie prezentacji wyników pracy badawczej,

Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę wskazane aspekty, wyłoni jedną najlepszą pracę w każdej turze konkursu w każdej kategorii wiekowej (konkurs dotyczy szkoły podstawowej i gimnazjum).

Ogłoszenie wyników.

Nazwiska autorów prac wybranych przez Komisję Konkursową zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa www.gwo.pl:

a) dla I tury − do końca lutego 2015 r.,

b) dla II tury − do końca kwietnia 2015 r.

Wskazanie najlepszych prac jest równoznaczne z przyznaniem przez Wydawnictwo następujących nagród rzeczowych:

a) dla ucznia, który jest autorem nagrodzonej pracy − tablet multimedialny o wartości min. 600 zł,

b) dla nauczyciela, który zgłosił nagrodzoną pracę − tablet multimedialny o wartości min. 600 zł.

W wypadku, gdy praca wskazana przez Komisję Konkursową ma kilku autorów (nie więcej niż trzech), nagrody rzeczowe otrzymuje każdy z nich.

Jeżeli nie brak Ci pomysłów, chcesz zaangażować się w projekt i wygrać tablet zapraszam po temat projektu do sali nr 10. Ze swojej strony gwarantuję wsparcie oraz pomoc w ukierunkowaniu pomysłu.

Bartosz Pianowski – nauczyciel matematyki

tablety.jpg

Search By Tags
bottom of page