top of page

Akcja pomocy Rodakom na Litwie.

Samorząd Uczniowski aktywnie włącza się w akcję pomocy Rodakom na Litwie, którą organizuje Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność". Do 15.11.2014r. prosimy o przynoszenie BAJEK NA DVD I PRZYBORÓW SZKOLNYCH dla szkół polskich na Litwie. Uczniowie klas I-III przynoszą w/w rzeczy do swoich wychowawców. Uczniowie klas IV-VI przynoszą w/w rzeczy do pani E. Wróblewskiej, do sali nr 04 w budynku B.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p.Ewelina Wróblewska, p.Joanna Bonus

Search By Tags
bottom of page