top of page

Sprzątanie Świata

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata” przebiegała pod hasłem: ”Turysto! Szanuj środowisko”. Celem tej akcji jest zachęcenie dzieci i dorosłych do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i przyrody. „Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg”. Poprzez takie akcje kształtujemy wśród dzieci nawyki dbania i odpowiedzialności za stan naszego środowiska.

Na zajęciach lekcyjnych zostały przeprowadzone pogadanki na temat segregacji odpadów, recyklingu i „dzikich wysypisk śmieci”. Uczniowie klas IV wykonywali w swoich salach lekcyjnych plakaty o wyżej wymienionej tematyce. . Na korytarzu w budynku B gazetkę wykonały uczennice klasy V E.

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przystąpili do sprzątania wytyczonych terenów na obszarze miasta. Akcję tę, mogliśmy przeprowadzić dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Barczewie, oraz pracownikiem Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska panem Andrzejem Lichockim, który dostarczył nam worki i rękawice.

Koordynator: Zofia Glowińska

20140918_122823.jpg
20140918_122813.jpg
20140918_122626.jpg
20140918_122631.jpg
20140918_112400.jpg
20140918_122313.jpg
20140918_112313.jpg
20140918_122609.jpg
20140918_112058.jpg
20140918_112308.jpg
20140918_121022.jpg
20140918_121017.jpg
20140918_111611.jpg
20140918_112040.jpg
20140918_110442.jpg
20140918_110432.jpg

Search By Tags
bottom of page