top of page

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęła się 1 września o godzinie 8:30 dla klas I-III i 9:30 dla klas IV-VI w hali sportowej.

Wcześniej w klasach I odbywały się spotkania uczniów z wychowawcami.

Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie, przywitaniem gości, wejściem pocztu sztandarowego, a następnie wszyscy zgromadzeni zaśpiewali hymn państwowy.

Naszą uroczystość uświetniła obecność pana Lecha Jana Nitkowskiego burmistrza Barczewa, ojca Dawida Szulcę proboszcza parafii św. Andrzeja, pana Mariusza Szczepańskiego zastępcę komendanta głównego policji w Barczewie i pani Ewy Oryńczak przewodniczącej Rady Rodziców.

Do słów powitania dyrekcji przyłączył się burmistrz, który dokonał powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie Pani Jolancie Pastuszenko oraz pogratulował kolejnej kadencji .

Bardzo ważny moment to przywitanie uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło 126 pierwszoklasistów w sześciu oddziałach.

Starsi koledzy nie zapomnieli o swoich nowych i do tego młodszych kolegach, powitali ich miłymi słowami.

W tym roku szkolnym naukę w szkole podstawowej w Barczewie rozpoczęło 622 uczniów. W klasach I- III - 290 uczniów, a IV-VI – 332 uczniów.

Grono pedagogiczne wzbogaciło się o nowych nauczycieli:

-panią Elżbietę Leszczyńską

-panią Annę Jakończuk

-panią Małgorzatę Jarmołowicz

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do swoich klas.


Uroczystość w klasach I-III poprowadzili Joanna Zyśk z klasy IIIb i Patryk Goworek z klasy IIIc. Piosenkę wykonali Oliwia Rodzeńska, Wiktoria Wywigacz, Joanna Plona, Emilia Krawczonek, Joanna Zyśk i Patryk Goworek. Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwała pani Grażyna Szabelska.

Uroczystość w klasach IV-VI poprowadzili Weronika Juszczyk z klasy VIa i Maciej Kostrubski z klasy VIc. W przedstawieniu udział wzięli Maciej Bonus z klasy Va, Dominika Sielawa z klasy VIc i Wiktoria Jabłecka z klasy VIb.

Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwała pani Anna Zientek.


Cała uroczystość przebiegała w pięknej i optymistycznej na przyszłość atmosferze.Opracowała: Anna Zientek

rozpoczęcie_2.jpg
rozpoczęcie_1.jpg

Search By Tags
bottom of page