top of page

1 marca Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

prezentacja wykonana wspólnie przez uczniów klasy VIa uczęszczających na koło informatyczne. (Prezentacja wykonana jako dokument współdzielony na www.office.com).


Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Search By Tags
bottom of page