top of page

Światowy dzień zdrowia psychicznego


Zwiększono dyżury psychologów na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej.

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.


W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.


Bezpłatne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.:

• pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy

• rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.)

• pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych

• radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami;

• pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu

• wsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli;

• wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych

• pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku ukraińskim.


Wsparcia udziela ponad 20 różnych specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów), którzy mają wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej. Wielokrotnie ściśle współpracują z sektorem edukacji, co pozwala na dogłębne poznanie trudności, potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.


Zapisy na dyżury psychologów prowadzone są dla zarejestrowanych na Platformie użytkowników. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dobierany jest ekspert z danego obszaru (można też samodzielnie wskazać preferowanego specjalistę) oraz ustalany termin spotkania w formie wideo-rozmowy. W przypadku uczniów poniżej 18 roku życia niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna, a czasem jego obecność na pierwszym spotkaniu lub na jego części.


Zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnego doradztwa i proponowanych szkoleń.


Szczegółowe informacje na temat Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego znajdują się na platformie www.pwpp.uksw.edu.pl

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
Search By Tags
bottom of page