top of page

Światowy dzień tabliczki mnożenia

7 października po raz kolejny w SP1 obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas IV-VIII podczas przerw mogli zagrać w grę matematyczna Multi-Tab prowadzana przez uczennice klasy VIIIb. Uczniowie klasy VIIIa przeprowadzili zajęcia matematyczne dla młodszych kolegów i koleżanek z klas III. Zaś znajomość tabliczki mnożenia wśród mieszkańców Barczewa i pracowników miejscowych urzędów sprawdzały uczennice klasy Va i VIa. Organizatorkami obchodów były panie: Sylwia Fryga i Lidia Wojtczak.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page